STICHTING VRIJWILLIG SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES ONTWIKKELINGSLANDEN

wie?
SVHO Support is een stichting waarin een aantal hulporganisaties sinds 1994 hun krachten hebben gebundeld. Door deze samenwerking kunnen we samen acties voeren, sneller hulp verlenen en beter toezicht houden op de projecten in de ontwikkelingslanden.

Wat?
Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan slachtoffers van armoede en geweld. Centraal staat de hulp aan kinderen op het gebied van zorg, onderwijs en ontwikkeling.

Waar?
Sinds de oprichting ligt het speerpunt van onze hulp in Sri Lanka, een van de armste landen van Zuidoost-Azië. Daarnaast zorgt een van onze partners (Horizon Holland) voor de plaatsing van vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, sociaal werkers en bouwkundigen) op alle mogelijke projecten in Sri Lanka, Afrika, Midden-Amerika en Indonesië.

Op ad hoc basis werkt SVHO Support nauw samen met nog diverse andere stichtingen, o.a. voor de verspreiding van vele duizenden stuks nieuwe kleding in Albanië, Kroatië, Roemenië, Hongarije, Polen, Oekraïne, Ghana, Tanzania, Indonesië, Suriname en Sri Lanka.

Waarom?
Een groot deel van de bevolking in Sri Lanka leeft, vanwege een jarenlange burgeroorlog, in uitzichtloze situaties. Vooral straatbewoners, ondervoede kinderen en gehandicapten zijn uiterst kwetsbare groepen binnen deze samenleving. Na de vreselijke gevolgen van de vloedgolf van december 2004, waarbij 40.000 mensen om het leven zijn gekomen, is onze hulp meer dan ooit nodig. Duizenden hebben een trauma opgelopen, duizenden hebben geen huis meer, geen middelen van bestaan, kinderen zijn wees geworden…

 

Reina in Sri Lanka

Hoe?
Svho Support ondersteunt kleinschalige projecten die de mensen de kans geven om zelf iets te verbeteren aan hun bestaan. Het is de bedoeling dat ze na enige hulp uiteindelijk zelfstandig verder kunnen. Veel van onze projecten hebben die onafhankelijkheid inmiddels al bereikt. Hierdoor ontstaat steeds ruimte voor nieuwe projecten die we met groot enthousiasme willen begeleiden. Onze bestuursleden bezoeken geregeld de projecten om de voortgang te bespreken met de lokale contactpersonen.

Continuïteit
Svho Support is een particuliere organisatie en de medewerkers verrichten hun werk geheel belangeloos. De middelen zijn afkomstig uit bijdragen van particulieren, scholen, kerken en maatschappelijke organisaties en komen nagenoeg geheel ten goede aan de projecten. Voor de continuïteit is uw bijdrage hard nodig. Mogen ze ook op uw support rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 422.666 t.n.v. SVHO Support te Naaldwijk.

Meer Informatie?
Correspondentieadres: Donsvlinder 10, 2317 KE Leiden, telefoon: 071- 5220462. Bezoekadres: Laan van Meerdervoort 245, 2563 AC Den Haag, telefoon: 070-3452300. Kamer van Koophandel nummer 41169317.
Website: in opbouw
Email: reinatenbruggenkate@mail.com